Ambalajlar Yenilebilir Mi?

Ambalajlar Yenilebilir Mi?

5 Haziran 2020 0 Yazar: Gül Süllü

Ambalajlar gerek gıdada gerekse diğer alanlarda sıkça kullanılır. Gıdalar üretildiği yerde ve üretildiği zamanda tüketilmemektedir. Bu yüzden gıda üretimi sonunda farklı yerlerde ve farklı zamanlarda tüketilmesi için üretilen gıdaya uygun koruyucu bir ambalaj yapılıp taşınmaktadır.
Gıda ambalajlama üretimin bir parçası olup üreticiden tüketiciye ulaşana kadarki süreçte önemli bir yer tutmaktadır.
Tüketicinin satın alma tercihinden önce gördüğü en son şey gıdanın ambalajıdır.
Ambalajların görevlerine değinecek olursak;

 • İçindeki ürünü korur.
 • Ürünün dayanıklılığını artırır.
 • Yükleme, boşaltma, stoklama ve kullanma kolaylığı sağlar.
 • Ürünü tanıtır ve tüketiciyi satın almaya özendirir.
 • Ürünün bütünlüğünü sağlar.

Ambalaj ürüne kişilik katar dersek yanlış olmaz. Renk ve biçim özelliğiyle albeniyi arttırır. Yani, ambalaj ürünün kürküdür.
Ambalajlar iç ambalaj ve dış ambalaj olarak ikiye ayrılmaktadır.
İç ambalaj: Ürünle doğrudan temas halindedir.
Dış ambalaj: İç ambalaj ve birçok birimi bir arada tutar.

 

 

 

ambalajlar

AMBALAJLAR HANGİ MALZEMELERDEN OLUŞUR?

 1. Cam Ambalajlar
 2. Kâğıt Esaslı Ambalajlar
 3. Ahşap( Tahta) Esaslı Ambalajlar
 4. Plastik Esaslı Ambalajlar
 5. Çok Katlı Ambalaj Malzemeleri: Kağıt, karton, alüminyum ve plastiklerin birbirleriyle laminasyonu ve plastiklerin koekstrüzyonu yöntemiyle elde edilen ambalajlardır. Çok katlı ambalajların uygulanmasında temel amaç, çeşitli materyallerin üstün özelliklerini bir araya toplamaktır.
 6. Metal Esaslı Kaplamalar
  • Alüminyum ambalajlar
  • Teneke ambalajlar

MODİFİYE ATMOSFERDE AMBALAJLAMA(MAP)

Kontrollü ve Modifiye atmosfer paketleme (MAP); enzimatik, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalara karşı gıdaların depolama, taşıma ve ambalajlanmasında ürünün etkileşimde bulunduğu hava bileşiminin, ürün çeşidine bağlı olarak oksijen, karbondioksit, azot ve etilen gibi gazların ortama verilmesi veya uzaklaştırılması ile gıdanın çevresindeki atmosferi değiştirerek ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
Modifiye ambalaj kullanılmasındaki temel amaç ürünün bulunduğu atmosfer bileşiminin değiştirilmesi, özellikle ortam oksijeninin azaltılması ile ürünün solunum hızını düşürmektir.
MAP’nin verimliliği; ürünün çeşidine, ürünün paketleme öncesindeki kalitesine, mikrobiyal yüküne, kullanılan gaz kombinasyonuna, ambalaj materyalinin istenilen geçirgenlik özelliklerine sahip olmasına ve depolama koşullarına bağlıdır.
MAP’nin kullanılabildiği ürünler et, tavuk, sosis, salam, su ürünleri, sebze ve meyveler, hazır yemekler, fırıncılık ürünleri, kuruyemiş ve kuru meyveler, peynir, süt tozu, kahve, cips ve çerezler ile meyve sularıdır.

ASEPTİK AMBALAJLAMA(AA)

Isıl işlem yoluyla ‘ticari steril’ hale getirilmiş ve aseptik şartlarda soğutulmuş ürünün, daha önce steril edilmiş ambalajlara doldurulması ve ambalajın yeniden kontaminasyonuna yol açmayacak şekilde kapatılmasını kapsayan bir uygulamadır.
AA ile üretilebilen gıda maddeleri; süt ve süt ürünleri, meyve suları, bebek maması, puding, çorbalar, salça ve soslardır.

YENEBİLİR AMBALAJLAR

Önceden oluşturulmuş ince bir tabaka halindeki yenilebilir materyalin gıda bileşenleri arasına veya üzerine yerleştirilmesi yenilebilir film, doğrudan bir gıda üzerinde oluşturulan ince bir tabaka halindeki yenebilir materyal ise yenebilir kaplama olarak tanımlanır. Yenebilir kaplamalar gıdaya daldırarak, püskürtülerek vb. yöntemlerle uygulanabilir. Yenebilir kaplama ve filmler; polisakkaritler, proteinler ve lipitlerin tek başına veya birlikte kullanımı ile hazırlanabilmektedir. Bu filmlerin sahip olması gereken özellikler:

 • Biyobozunur özellikte olmalı (bakterilerle ayrışabilmelidir)dır.
 • Yenebilir olmalıdır.
 • Biyolojik açıdan uygun olmalıdır.
 • İyi görünüşlü olmalıdır.
 • Oksijen ve fiziksel strese karşı bariyer özellik göstermelidir.
 • Toksik olmamalıdır.

AKILLI PAKETLEME

Taşıma ve depolama süresince paketlenmiş gıdanın kalitesi hakkında bilgi vermek için paketlenmiş gıdanın durumunun izlemeye alındığı paketleme sistemleridir. Akıllı paketleme sistemlerinin çoğunda sensörler ve indikatörler kullanılmaktadır.
Sensörler: Gaz sensörleri, floresan esaslı oksijen sensörleri, biyosensörler.
İndikatörler: Tazelik indikatörleri, zaman-sıcaklık indikatörleri.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

Gıdaların etiketlenmesi, gıdanın durumunu bildirme koşuludur. Etiketleme, alıcının gıda hakkında bilgi edinmesini sağlar. Etiketlerin kolayca görülebilir, anlaşılabilir ve doğru bilgileri içerir olması gerekir. Etiket ürün hakkında gerekli bilgileri verir. Örneğin ürünün nerede ve ne zaman üretildiği, içindekiler, nasıl kullanılacağı, güvenli kullanım süreleri belirtilir. Günümüzde etiket bilgileri alıcıların ürün hakkında yanlış bilgilenmelerine neden olabilir. Ulusal ve uluslararası düzeyde etiket bilgileri mevzuata uygun olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde; ambalajlama, etiketleme ve işaretleme ile ilgili bir bölüm bulunur.
Etiketlerde bulunması zorunlu bilgiler, gıda maddesinin adı, içindekiler, net miktarı, firmanın adı, adresi ve üretildiği yer, üretim tarihi ve son kullanma tarihi veya raf ömrü, parti numrası veya seri numarası, izin tarihi, orjin ülke, gerektiğinde kullanım bilgisi veya muhafaza şartlarıdır. ambalajlar
MİGRASYON
Herhangi bir gıda maddesinin ambalajlanması sonucu ‘gıda, ambalaj, ve çevre’den oluşan bir model ortaya çıkar. Belirli bir süreçte birbirleriyle etkileşimler olur ve madde geçişleri gerçekleşir. Hem ambalaj malzemesinden gıdaya hem de gıdadan ambalaj malzemesine iki yönlü madde geçişi olur. Sonuç olarak gıdanın kalitesi bozulabilir, ambalajın bazı özellikleri değişebilir ve hatta ambalaj koruyucu işlevini yitirebilir.

İçerik tablosu


Instagram


Twitter